BúfræðiBúfræðingur sér um fóðrun, hirðingu og meðferð dýra, býr yfir þekkingu og færni í notkun og umhirðu landbúnaðartengdra véla, þekkingu á þörfum landbúnaðarins og þekkingu á ræktun og nýtingu plantna til fóðuröflunar og beitar. Hann hefur þekkingu á ræktun og kynbótum búfjár. Hann er meðvitaður um lög og reglur sem tengjast landbúnaðarframleiðslu og gætir að umhverfi og öryggi. Hann nýtir auðlindir landsins á skynsamlegan hátt með sjálfbærni og afurðir að leiðarljósi.

Markmið búfræðináms er að auka þekkingu og færni einstaklingsins til að takast á við búrekstur og alhliða landbúnaðarstörf, ekki síst á sviði rekstrar, bútækni, jarð- og búfjárræktar. Sjá kennsluskrá.

Möguleikar á sérhæfingu í náminu eru einkum á sviði nautgripa-, sauðfjár- og hrossaræktar. Á Hvanneyri er kennslufjós og fjárhús á Hesti. Þá er skólinn með frábæra aðstöðu til kennslu í hrossarækt og hestamennsku.

Hluti búfræðinámsins felst í námsdvöl á einu af tæplega 80 kennslubúum, sem LbhÍ er með samstarfssamning við. Þar dvelur nemandinn sem einn af fjölskyldunni í 12 vikur (apríl - júní) og tekur þátt í daglegum störfum heimilismanna.

Námið er góður undirbúningur til framhaldsnáms á sviði almennra náttúruvísinda, búvísinda og dýralækninga.

Boðið er upp á búfræðinám í fjarnámi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Sjá hér.
 

Aðgangskröfur:

Nám á búfræðibraut Starfs- og endurmenntunardeildar LbhÍ er sérhæft starfsmenntanám með námslok á þriðja hæfniþrepi. 
Umsækjandi þarf að hafa lokið þremur til fjórum önnum í framhaldsskóla og vera orðinn 18 ára. Um nemendur sem koma inn gegnum raunfærnimat gilda þær reglur sem raunfærnimatsferillinn innifelur. 
Einnig er heimilt að taka inn nemendur sem orðnir eru 25 ára gamlir og hafa reynslu úr viðkomandi faggrein en eru ekki með formlega menntun á framhaldsskólastigi. 

Umsækjandi þarf að hafa lokið að lágmarki eftirtöldum áföngum í almennum framhaldsskóla (alls 50 fein): 

 • Íslenska á öðru hæfniþrepi, alls 10 fein
 • Enska á öðru hæfniþrepi, alls 10 fein
 • Stærðfræði á öðru hæfniþrepi, alls 5 fein
 • Danska 5 fein
 • Efnafræði – nemendur þurfa að hafa lokið almennri efnafræði á fyrsta hæfniþrepi (5 fein) og nemendur í búfræði þurfa að hafa lokið lífrænni efnafræði á þriðja hæfniþrepi (5 fein).
 • Almenn líffræði á fyrsta hæfniþrepi 5 fein
 • Bókfærsla á fyrsta hæfniþrepi 5 fein
 • Gert er ráð fyrir að nemendur séu vel tölvufærir og hafi góð tök á námstækni.

Æskilegt er að nemandi hafi gilt skyndihjálparskírteini. 

Sjá nánar hér: Starfsreglur starfsmenntanáms.
Umsókn um nám. Smella hér.  
 

Samstarfsbraut LbhÍ og Menntaskóla Borgarfjarðar

LbhÍ og Menntaskóli Borgarfjarðar standa saman að námbraut þar sem nemandi útskrifast með stúdentspróf frá MB og búfræðipróf frá LbhÍ. Námið er góður undirbúningur fyrir frekari nám í náttúru- og búvísindum. Námstíminn er fjögur ár og sækja nemendur nám á náttúrufræðibraut í MB í Borgarnesi í tvo vetur og svo nám á búfræðibraut LbhÍ á Hvanneyri í tvo vetur. Nemandi á sameiginlegri braut MB og LbhÍ þurfa að uppfylla þau inntökuskilyrði sem að LbhÍ setur m.a. varðandi reynslu af landbúnaðarstörfum.  Nemendur þurfa sjálfir að sækja um nám á Hvanneyri að loknu tveggja ára námi í MB.

Markmið náttúrufræðibrautar – búfræðisvið
Að nemandi:

 • hafi almenna og sértæka þekkingu á sviði raungreina
 • sé vel undirbúinn fyrir háskólanám á sviði almennra náttúruvísinda, búvísinda og dýralækninga
 • hafi þekkingu og færni til að takast á við búrekstur og alhliða landbúnaðarstörf, ekki síst á sviði rekstrar, bútækni, jarð- og búfjárræktar.
 • þekki til og geti beitt vísindalegum vinnubrögðum í raungreinum

 Frekari upplýsingar á heimasíðu MB