DoktorsnámVið Landbúnaðarháskóla Íslands er unnt að leggja stund á doktorsnám á fræðasviðum náttúruvísinda (undirflokkar: náttúru- og umhverfisfræði, skógfræði og landgræðsla og umhverfisskipulagi) og auðlinda og búvísinda (undirflokkar: búvísindi og hestafræði), þar sem viðkomandi deild metur að nauðsynleg aðstaða og sérþekking sé fyrir hendi. Markmið doktorsnáms er að veita nemendum víðtæka og trausta rannsóknaþjálfun og gera þá færa um að stunda sjálfstæð vísindastörf.

Miðstöð framhaldsnáms við Háskóla Íslands hefur umsjón með og fylgir eftir settum viðmiðum og kröfum um gæði framhaldsnáms við Landbúnaðarháskóla Íslands sbr. 18. gr. reglna þessara og 66. gr. reglna Háskóla Íslands nr. 569/2009.

Til að innritast í doktorsnám við Landbúnaðarháskóla Íslands skal nemandi hafa lokið viðurkenndu meistaraprófi á fagsviðinu sem doktorsnámið skal byggjast á eða hafa meistaragráðu á tengdu fagsviði. Meistaragráða sem leggja skal til grundvallar doktorsnámi verður að vera veitt af viðurkenndum háskóla. Doktorsnám að loknu meistaraprófi skal jafngilda þriggja ára námi í fullu starfi hið minnsta. Doktorsnámið skiptist í 150 eininga rannsóknarverkefni og að minnsta kosti 30 eininga námskeiðshluta.

Allar nánari upplýsingar má finna í reglum skólans um doktorsnám.