Samningar við ráðuneytiSamningur um kennslu og rannsóknir Landbúnaðarháskóla Íslands 2012-2016
4. júní 2012
1. Lagaheimildir og forsendur samningsins
2. Þjónusta, verkefni
3. Réttindi og skyldur nemenda
4. Ábyrgð
5. Framlög ríkisins og fjárhagsleg samskipti
6. Upplýsingar, samskipti og eftirlit
7. Gildistími og lok samnings

Viðauki með samningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Landbúnaðarháskóla Íslands
4. júní 2012
1. Inngangur
2. Hlutverk og starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands
3. Áherslur í daglegu starfi
4. Innra starf og upplýsingagjöf
5. Stjórnun, skipulag og fjármál
6. Megináherslur og markmið til 2017

7. Samstarf, upplýsingagjöf, lykiltölur og aðgangsviðmið
8. Lykiltölur og aðgangsviðmið
9. Viðauki

Ýtið hér til að nálgast skjalið.